Wahlblomska huset

Wahlblomska huset

Huset är ett av stadens äldsta större trähus. Den ursprungliga inkörsporten till gården byggdes dock igen i början av 1900-talet. C.A. Wahlblom köpte fastigheten 1915 och 1907-1936 ägdes den av stadsarkitekten J. Fred. Olson. Denne satte sin prägel på interiörens färgsättning och fasta inredning i konstnärerna Carl och Karin Larssons anda. Gårdens timrade loftbyggnad är sannolikt från 1600-talet.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015