Villa Herta

Villa Herta

Ryttmästaren Birger Jeansson och hans hustru Hertha lät 1925 uppföra detta privatpalats efter ritningar av arkitekten Carl Bergsten. Byggnaden ger på ett diskret men ändå tydligt sätt uttryck för ägarens sociala och ekonomiska status. Fasaddekorationen är diskret. Interiören är till stor del bevarad i ursprungligt skick med många påkostade detaljer. I trädgården finns mullbärsträd, akacior, lönnar och geometriskt inramade gräsmattor med springbrunn.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015