Sjöfartsmuseet

Sjöfartsmuseet

Byggnaden uppfördes 1889 av sten i två våningar åt kakelugnsfabrikören O. Andersson. Huset utformades i första hand som en ståndsmässig bostad, men även som lägenheter för uthyrning. Karaktären av patricierbostad förstärks av den rika, putsade fasadutsmyckningen i klassicistisk stil. Även trapphus och interiörer innehåller utsmyckningar, snickerier, målningar och stuckaturer av hög konstnärlig kvalitet. Här finns även flera kakelugnar, vilka visar exempel på byggherrens egen produktion.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015