Rosenlundska huset

Rosenlundska huset

Kvarnholmens äldsta stenhus uppfördes 1654-58 för borgmästaren J.E. Rosenlund. Det förlängdes vid 1800-talets mitt, men har i övrigt relativt oförändrad exteriör och interiör. Huset har unika detaljer, bl.a. den kraftiga taklisten i huggen ölandssten med diamantsnittsliknande dekor på undersidan. Huset har använts som post, bibliotek, bostad för dåvarande Kalmar stifts biskopar och som lokal för Kalmar läroverk. 1851- ca 1960 tillhörde gården bryggare vilka inrättade ett bryggeri i gårdsbyggnaden.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015