Rådhuset

Rådhuset

Rådhuset, som ligger vid Stortorget, ritades troligen av chefen för Kvarnholmens befästningsarbeten, M G Craelius, och invigdes 1690. Det är en fin representant för den holländska barocken. Torgfasaden präglas av de många fönstren, vilkas olika storlekar markerar de olika våningarnas ursprungliga inbördes betydelse, där mellanvåningen med Rådhussalen var husets huvudvåning. På fasaden finns Carl XI:s förgyllda namnchiffer. Huset var ursprungligen tornförsett, men tornet förstördes i en brand 1731. Interiören präglas till största del av ombyggnader från 1700-talet.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015