Odd Fellow

Odd Fellow

Odd Fellow-huset uppfördes år 1904-1905 av ett byggnadsbolag ägt av medlemmar i Odd Fellow, eftersom logen själv inte fick äga fast egendom. Arkitekten Carl Kempendahl utformade byggnaden, som anses vara stadens bästa exempel på jugendstil. Förutom logens möteslokaler inrymde huset också bostäder, kontor och butiker. Logesalen inreddes efter ritningar av stadsarkitekten och logebrodern J. Fred. Olsson. Ett anbud på 118 799 kr förkastades och istället byggde bolaget i egen regi. Från början inrymdes i bottenvåningen Café W6 som efterträddes av Kalmar Spritvarubolag 1910-1927. Fastigheten övergick till privata ägare, men 1967 kunde logen Carl von Linné förvärva alla aktierna i det fastighetsbolag, som ägt det. Idag verkar fyra Odd Fellow-organisationer i Kalmar.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015