Ludvigshuset

Ludvigshuset

Ludvigshuset vid södra sidan av Larmtorget är ett tidstypiskt centralpalats i jugendstil som byggdes åren 1903-1905 efter ritningar av arkitekt Gustaf Wickman. Byggnaden upptar hela kvarteret Köpmannen. Huset byggdes med butiker och bank i bottenplan och bostäder i de två ovanliggande planen. Det kallas ofta för Eoska huset och uppfördes av Fastighets AB Eos, ägt av Johan Jeanssons änka Emma och hennes tre söner. Eos står för Emma och söner. Det legendariska företaget Ludvigs med namn efter sin grundare Ludvig Johansson flyttade in som hyresgäst 1916 och 1924 förvärvades fastigheten. Företaget levde kvar i byggnaden till 1972. Idag inrymmer fastigheten restauranger på hela bottenvåningen och däröver kontor och bostäder.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015