Kullzénska gården

Kullzénska gården

Kullzénska gården är en gammal handelsgård med bebyggelse sannolikt från 1771. Fastigheten betecknades som "afbränd" år 1769. Huvudbyggnaden mot Kaggensgatan är av timmer i två våningar med locklistpanel under tegeltak. Längan mot Norra Långgatan har samma utseende men lägre takresning. Gårdsbyggnaderna är av timmer och korsvirke. Interiören är mycket välbevarad och gården undgick 1960-talets omfattande rivningar.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015