Kopparslagaren

Kopparslagaren

De nuvarande butiksbyggnaderna i kvarteret Kopparslagaren uppfördes i två etapper under första hälften av 1970-talet. En officiell invigning hölls den 1 december 1973. Projektets huvudarkitekt, Evald Jonnergård vid ATRIO arkitekter i Kalmar, har ritat byggnaderna med ambitionen att anpassa form, skala och material till Kvarnholmens äldre bebyggelse. För att inte upplevas som för stor är nybyggnaden indelad i åtta huskroppar. Höjden varierar mellan två och tre våningar. Taken är belagda med rött lertegel. Fasaderna är omväxlande klädda med träpanel och öländsk kalksten. Panelfälten är målade i mättade kulörer och varje huskropp har fått en färgton.

Vid invigningen var fastighetsägaren särskilt stolt över att ha lyckats få Hennes & Mauritz, som inte fanns i Kalmar tidigare, att etablera sig i Kopparslagaren. Övriga butiker som flyttade in i det nybyggda kvarteret var bland andra Duka, Isolde, Albinssons, Butique Elite, Guldfynd och TV-huset. Där låg också restaurang Tre Mästare, med avdelningarna Silversmeden, Kopparslagaren och Tenngjutaren.

De originaskyltar i koppar som fortfarande pryder fasaderna är utformade av tenn- och silversmeden Rune Tennsmed.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015