Klapphuset

Klapphuset

Klapphuset - det enda återstående i Skandinavien - byggdes 1902-06 mellan Kvarnholmen och Varvsholmen. Från början fanns klappbryggor utmed stadens stränder vilka ersattes med klapphus istället efter önskemål om bättre skydd mot väder och vind. Dessa blev också viktiga mötesplatser för stadens kvinnor. Tvätten, som bykts hemma på gårdarna, sköljdes och klappades - därav husets namn - i den bassäng som finns i byggnadens centrum. Runt bassängen löper bryggan med klappningsplatser av nedsänkta tunnor. Klapphuset är fortfarande i bruk men används nu för att skura trasmattor.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015