Kalmarhem

Kalmarhem

Kalmarhems huvudkontor finns i det här funkishuset på Larmtorget 3 och det kallas idag ofta ”Kalmarhemshuset”.  Arkitekten bakom är Gösta Gerdsiö och huset byggdes av byggföretaget N.J. Andersson 1935. Det här är Kvarnholmens mest utpräglade funkisbyggnad med sin slätputsade fasad, balkonger som går runt hörn och den indragna takvåningen. I affärslokalerna på bottenvåningen fanns på 1940-talet Dahlbergs elektriska som sålde moderna radioapparater och så småningom tv-apparater. Sven Jeansson ägde rörelsen och han tog även hem bilar till försäljning. När han hade Rolls Royces till salu stod de uppställda på Larmtorget. Kalmarhem har haft sin verksamhet här sedan 1968. Gösta Gerdsiö har ritat fler byggnader i Kalmar och var verksam här under många år med eget arkitektkontor. Till hans mest kända byggnader hör Borgholms stadshus.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015