Kalmar Teater

Kalmar Teater

Kalmar teater ritades av B.C. Malmberg, som var en av tidens ledande teaterarkitekter och stod färdig 1863. Bildhuggare Carl Ahblom svarade för teatersalongens snidade dekor i nyrenässans och den cirkelrunda plafonden med ornamentik. Salongen med fast inredning och fasaderna i nyrenässans är i stort sett oförändrade sedan byggnaden uppfördes. Kalmar teater är en av få 1800-talsteatrar i landsorten.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015