Handelsbanken

Handelsbanken

Huset uppfördes 1913 efter ritningar av stadsarkitekten i Malmö A. Stoltz för att inrymma båda banklokalen samt bostad för bankdirektören. Byggnaden kan närmast kännetecknas som ett centralpalats och anpassades till 1600-talsstadens bebyggelse med detaljer som vågformigt svängda gavlar och ankarslutar på de putsade fasaderna. Huset är delvis kraftigt ombyggt, men fasaderna och entrén samt delar av interiören är välbevarade och av hög arkitektonisk och konstnärlig kvalitet.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015