Gamla vattentornet

Gamla vattentornet

Kalmars gamla vattentorn är 65 meter högt och syns milsvitt. Byggnaden är Kvarnholmens högsta och innehåller i dag lägenheter. Tornet byggdes 1898-1900 och ritades av Hans Hedlund. Mellan 1900 och 1910 togs vatten från tre brunnar i Skälby som ligger tre kilometer från stadens centrum. Därefter togs vatten från källor i Nybroåsen, cirka 2,5 mil utanför staden tills tornet togs ur bruk 1972. 1983 byggdes tornet om till bostadshus och idag innehåller de 15 våningarna elva stycken lägenheter. Nya vattentornet i Kalmar och Kalmar silo på Tjärhovet är betydligt högre än det gamla vattentornet. Det nya tornet är 43 meter högt men ligger på Kalmars högsta markpunkt.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015