Föreläsningar

Prisbelönta Kvarnholmen!

Onsdag 15 april kl. 18.00

Historiska Kvarnholmen lockar årligen många turister med sin välbevarade arkitektur och pittoreska känsla.  Men hur kommer det sig att Kalmar, jämfört med många andra städer, klarade sig så bra genom 1960- och 1970-talens rivningsraseri? Varför valde man i Kalmar att satsa på att bevara och utveckla - inte bara på att ”utveckla” genom rivning? Vilka ställningstaganden och metoder låg bakom tankegångarna om att låta Kalmar behålla sin historiska stadskärna, något som också ledde bland annat till Europa Nostra-priset? Tre personer som var engagerade i arbetet vid den här tiden berättar om hur rivningsraseriet stoppades i Kalmar. Medverkande: Arkitekt Fredrik von Platen, arkitekt Leo Eriksson och politiker Roger Kaliff (S). 

Entré: 80 kronor eller årskort. Förköp av biljetter i vår reception, 0480-451370 eller reception@kalmarlansmuseum.se


Vårt Kvarnholmen idag och i framtiden - debatt

onsdag 22 april kl. 18.00

Välkommen att bidra till debatten om Kvarnholmens bebyggelse idag och i framtiden! Vilka kvaliteter är viktiga att utveckla på Kvarnholmen? Vilka funktioner behövs? Vad lockar besökare, turister, boende, företag? Hur hittar vi en bra balans mellan bevarande och utveckling? Är det acceptabelt att riva äldre hus på Kvarnholmen idag? Kvällen inleds med att Björn Strimfors, stadsarkitekt, Björn Mortensen, centrumledare för Kalmar City samt Liselotte Jumme, bebyggelseantikvarie på Kalmar läns museum, ger sina bilder av Kvarnholmen idag och i framtiden. Därefter inbjuds till debatt om Kvarnholmen idag och i framtiden. Moderator: Örjan Molander, museichef. 

Entré: 80 kronor eller årskort. Förköp av biljetter i vår reception, 0480-451370 eller reception@kalmarlansmuseum.se


Stadsvandring på Kvarnholmen

onsdag 29 april kl. 18.00

Många idag självklara platser på Kvarnholmen kunde ha sett helt annorlunda ut om föreslagna rivningar hade genomförts på 60- och 70-talen. Vilka byggprojekt påverkar stadsbilden idag och i framtiden? Vilken historia och vilka arkitektoniska kvaliteter vill vi värna idag och framöver? Hur utvecklar vi Kvarnholmen med balans mellan bevarande och utveckling? 

Medverkande: Björn Strimfors, stadsarkitekt Kalmar kn, Björn Mortensen, Centrumledare för Kalmar city, Richard Edlund, bebyggelseantikvarie Kalmar läns museum. 
Stadsvandringen startar utanför Kalmar läns museum klockan 18.00. Kostnad: 80 kronor eller årskort.

Förköp av biljetter i vår reception, 0480-451370 eller reception@kalmarlansmuseum.se

Kalmar läns museum 2015