Domus

Domus

Domus invigdes 1964 och var då det 62:a av Kooperativa Förbundets varuhus. Föreningens butiker på Kvarnholmen var utspridda och samlades därmed under samma tak. Byggnaden uppfördes i två plan samt källarplan. På den översta våningen inrymdes kontor, restaurang och terrass. Byggnaden gränsar mot Storgatan–Kaggensgatan–Norra Långgatan och täcker en tredjedel av kvarteret. Ett flertal enskilda fastigheter i kvarteret inköptes i början av 1960-talet och den största av dessa var Berggrens hörna. Detta var då den största exploateringen på Kvarnholmen. Avsikten var att även förvärva Kullzénska gården i hörnet Kaggensgatan–Norra Långgatan men trots flera erbjudanden vägrade syskonen Kullzén att sälja fastigheten.

Arkitekt var Kooperativa Förbundets arkitektkontor i Stockholm, som gav byggnaden en storskalig och detaljfattig utformning i tidens stil. Affärsytorna utökades när angränsande fastighet, varuhuset EPA, förvärvades 1967 i samband med att EPA flyttade in i sitt nybygge i angränsande kvarter. Varuhuset lades ner 2002 och ett omfattande ombyggnadsarbete inleddes som resulterade i en modern galleria, Kvasten, med ett 15-tal butiker. I samband med ombyggnaden försvann arkaden mot Storgatan.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015