Domkyrkan

Domkyrkan

Kalmar Domkyrka är uppförd i italiensk barockstil efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. Kyrkan började byggas på 1660-talet då Kalmar fick ett nytt läge på Kvarnholmen efter att tidigare ha legat i Gamla stan vid slottet. Det tog många år att färdigställa den stora kyrkan som stod klar de första åren in på 1700-talet. Kalmar domkyrka brukar beskrivas som en av norra Europas förnämsta barockkyrkor.

Genom sin arkitektur och storlek dominerar den stadsrummet och stadsbilden. Just domkyrkans dominans i staden är ett signum för Kalmar stadskärna. Många är de hantverkare och hantverksgrupper vars kunnande kom till nytta då kyrkan byggdes men även då kyrkan har renoverats genom åren; stenhuggare, glasmästare, förgyllare, finsnickare, målare och konstnärer m fl. 

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015