Dahmska huset

Dahmska huset

Dahmska huset uppfördes 1666 för fortifikationskapten A. O. Bergh. Namnet härstammar från pedagogen O.E.L. Dahm, som köpte gården 1847. En fritrappa mot Lilla torget ersattes omkring 1900 med den nuvarande inbyggda trappan. Flera rumstak har målningar från 1600- och 1700-talen och under huset finns höga välvda källare. På tomten ligger ett av stadens äldsta trähus, som sägs vara uppfört i Gamla staden just efter branden 1647 och flyttat till Kvarnholmen så att Bergh, som var ansvarig för byggandet av den nya staden, skulle föregå med gott exempel.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015