Castenska gården

Castenska gården

Castenska gården består av två sammanbyggda hus mot Storgatan samt gårdsbyggnader bestående av bland annat stall. Den äldsta byggnaden är ett trappgavelhus från 1667, byggt av sadelmakaren C. Castens. Byggnaden är stadens enda trappgavelhus från 1600-talet; kanske minnande om att Castens var från Lübeck där det är vanligt. Portalen har med vågiga pilastrar krönta av stenklot. Över dörren sitter Castens och hans hustrus monogram. Det till- och sammanbyggda affärshuset, även det med gavel mot gatan, uppfördes i början av 1900-talet.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015