Baronen

Baronen

Baronen Köpcenter har sitt ursprung i Kalmar Stormarknad som invigdes sommaren 1964 i före detta Margarinfabriken Sveas industrilokaler vid Ölandshamnen. Efter att margarinproduktionen upphört 1962 stod lokalerna tomma innan de tre köpmännen Åke Bjärklid, Lars-Göran Larson och Tage Alfredsson köpte fastigheten och lät iordningställa den för ett flertal olika affärer som drevs åtskilda från varandra, Kalmars första galleria. Även en restaurang fanns i övre planet och fastigheten fick Kalmars första rulltrappa. Under åren togs större ytor i anspråk och huset byggdes ut. I september 1972 såldes fastigheten till Gustaf de Geer och hans bolag Geerinvest som utvidga verksamheten ytterligare och angränsande fastigheter införlivades i Baronen.

År 1977 bytte Kalmar Stormarknad namn till Baronen Köpcenter med namn efter ägaren. Efter att Gustaf de Geer avlidit fortsatte sonen att förvalta bolaget Geerinvest som ägde Baronen fram till 2011 då det såldes till ett internationellt bolag.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015