Ångkvarnen

Ångkvarnen

Kalmar ångkvarn grundades 1847 och övertogs på 1870-talet av grosshandlaren Johan Jeansson. Under dennes och i synnerhet hans sons, John Jeanssons, ledning utvecklades företaget till ett av de största i sin bransch inom Skandinavien, med en malningskapacitet av 175 ton vete och 125 ton råg per dygn. Utom mjölmalning bedrev kvarnen också tillverkning av risgryn och havregryn samt av ris- och vetestärkelse. Sammanlagda tillverkningsvärdet per år uppgick till omkr. 13 milj. kr. Arbetarantalet var omkring 145 personer. År 1862 överlämnade staten generellt fortifikationsjorden till Kalmar stad.

Johan Jeansson köpte en del av jorden och uppförde där den Kalmar Ångkvarn (1881) vars byggnader ännu dominerar hamnbilden. Utbyggnaden av ångkvarnen resulterade i de cirka 1700 hemmansägda kvarnar som i mitten på 1800-talet fanns på Öland kraftigt minskade i antal, liksom de kvarnar som fanns på fastlandet. Idag återfinns Kalmar läns museum, Kalmarsalen och en rad företag i dessa byggnader som ligger mellan Skeppsbrogatan och Södra Långgatan samt mellan Proviantgatan och Östra Vallgatan.

Klicka på den streckade fyrkanten för att se kartan på hela skärmen.
Pilen visar din position, och följer hur du rör dig på kartan.


Kalmar läns museum 2015